Kiến thức chung

Hướng dẫn sử dụng dataload để nhập liệu hàng loạt trong kế toán 2019

Xin chào! Hôm nay Alo Mmo sẽ hướng dẫn sử dụng DATALOAD một phần mềm tự động thay bạn nhập liệu hàng loạt trên máy tính hay hỗ trợ bạn nhập liệu trong công tác kế toán.

DATALOAD là gì?

DataLoad hay DataLoader? Dù bạn gọi nó là gì, đây là công cụ tải dữ liệu người dùng cuối phổ biến nhất thế giới và là giải pháp toàn diện & tích hợp duy nhất cho người dùng không có kỹ thuật.
DataLoad sẽ tải dữ liệu vào bất kỳ ứng dụng nào và chứa chức năng bổ sung để tải dữ liệu và thiết lập vào các ứng dụng
Các công nghệ Macro, điều khiển trình duyệt và biểu mẫu của DataLoad được sử dụng để tải dữ liệu thông qua các biểu mẫu. Điều này có nghĩa là dữ liệu không thể phân biệt được với dữ liệu được nhập bởi người dùng. Để tải dữ liệu theo cách tiếp cận này, bạn thiết lập DataLoad để tải vào các biểu mẫu và các biểu mẫu tải dữ liệu vào hệ thống của bạn. Cách tiếp cận phi kỹ thuật này có nghĩa là tải có thể được xây dựng và chạy bởi người dùng không có kỹ thuật và bằng cách không phải ghi các giao diện thông thường vào cơ sở dữ liệu, có thể tiết kiệm được một lượng lớn thời gian và tiền bạc.
Tải dữ liệu qua biểu mẫu rất hữu ích vì có thể tạo tải tự động ở bất cứ nơi nào có biểu mẫu trong ứng dụng. Tuy nhiên, đôi khi dữ liệu phải được tải trực tiếp vào cơ sở dữ liệu, ví dụ, nơi khối lượng dữ liệu rất cao đang được tải. DataLoad Scripting có thể được sử dụng để tải dữ liệu vào tất cả các cơ sở dữ liệu phổ biến và các thư viện bổ sung được cung cấp để hỗ trợ tải vào cơ sở dữ liệu của Oracle.

Bạn có thể tải về Dataload

Cách sử dụng DATALOAD

Để sử dụng DATALOAD bạn sẽ tạo các đoạn mã Code phím trong chương trình DATALOAD (tương ứng với phím trên bàn phím máy tính) và chọn chương trình ứng dụng cần tải dữ liệu lên. Code các phím chính như bảng dưới đây:

Khóa Phím Code Ví dụ Giải thích
Shift \+
Left Ctrl \^
Right Ctrl \*
Alt \%
Right Alt \&
Alt-F \%F%
Alt-F \%F
BACKSPACE \{BACKSPACE}
DELETE \{DELETE}
UP ARROW \{UP}
DOWN ARROW \{DOWN}
LEFT ARROW \{LEFT}
RIGHT ARROW \{RIGHT}
END \{END}
ENTER \{ENTER}
TAB \{TAB}
ESC \{ESC}
HOME \{HOME}
PAGE DOWN \{PGDN}
PAGE UP \{PGUP}
INSERT \{INSERT}
Toggle Numlock1 \{NUMLOCK}
Toggle Capslock3 \{CAPSLOCK}
Prnt Scrn2 \{PRNTSCRN}
F1 to F244 \{F1} to {F24}
Để gửi các phím +, ^,% hoặc & dưới dạng phép tính các ký tự này phải được đặt trong dấu ngoặc nhọn {}. Ví dụ: để gửi ‘2 + 2 = 4’, phải nhập thông tin sau vào ô DataLoad: \{2+2=4} \{2+2=4} nhập phép tính 2+2=4
Để gửi một khóa hoặc một số khóa nhiều lần, hãy sử dụng cú pháp sau: \{key(s) number} \{TAB 2} Nhấn khóa phím “TAB 2 lần”
Phải có khoảng cách giữa (các) khóa và số. Ví dụ: {d 10} có nghĩa là nhấn d 10 lần, trong khi {data 5} gửi các khóa ‘data’ 5 lần. Các ký tự không in được mô tả dưới đây cũng có thể được gửi nhiều lần theo cách này. Các phím trên bàn phím số có thể được chỉ định bằng lệnh NUMPAD. Điều đó phải được sử dụng trong dấu ngoặc nhọn – {} – và khiến DataLoad sử dụng các phím trên bàn phím số thay vì cùng một phím ở nơi khác trên bàn phím. Điều này áp dụng cho các phím như Enter và các phím số được tìm thấy cả trong bàn phím số và các vị trí khác trên bàn phím. Để nhấn các phím trên bàn phím số, hãy sử dụng cú pháp sau: \{NUMPAD keys_to_press} \{NUMPAD ENTER} =>để gửi phím enter của bàn phím số
hướng dẫn sử dụng dataload
Ví dụ về cách sử dụng DATALOAD

Cụ thể các bước sử dụng DATALOAD sẽ như sau:

Bước 1: Thiết lập Dataload cho lần đầu sử dụng.

=> chọn chương trình kế toán cần chạy nhập liệu ở trường Window của DATALOAD (lưu ý chương trình kế toán phải đang được mở trên máy tính)  và chọn Command Group là Other

=> Vào Tools chọn Delays để chỉnh độ trễ thời gian Dataload thực hiện các lệnh chính.

=> Vào Tools chọn Options => tại tab Macro Loads tích chọn What while Mouse coursor is hourglass (chờ khi chuột đang là đồng hồ cát)

=> Lưu lại DATALOAD ra file *.dld để lần sau sử dụng

hướng dẫn sử dụng dataload

hướng dẫn sử dụng dataload

hướng dẫn sử dụng dataload

Bước 2: Tạo file excel chứa code phím

Vì sao tôi chọn viết code lên excel mà không phải là viết trực tiếp lên DATALOAD? Lý do đơn giản là tôi viết bằng excel sẽ dễ viết, có thể tạo được nhiều bảng code phím tương ứng với loại dữ liệu tôi muốn tải lên chương trình kế toán, có thể áp dụng các hàm trong excel để kết hợp dữ liệu. Sau đó tôi sử dụng nút excel để đưa vào chương trình DATALOAD.

Đây có thể nói là bước khó nhất. Ở đây tôi sẽ lấy một form tại docs.google.com nhập trên trình duyệt chrome để làm ví dụ.hướng dẫn sử dụng dataload

=> Tôi tạo một file excel nhập liệu và có chứa code phím như thế này:

hướng dẫn sử dụng dataload
Cột từ A đến H tôi sẽ dùng để nhập các thông tin
hướng dẫn sử dụng dataload
Cột từ I đến U sẽ là code phím và thông tin nhập liệu

Như bạn thấy ở ô S4 tôi dùng hàm CONCATENATE để thêm “{}” và0 ngày 28 (lấy từ ô F4) => nghĩa là để dataload nhập được ngày 28 thì code là {28}

Tiền tố “\” thêm vào trước nghĩa là 1 phím sẽ được nhấn. Ví dụ: {28} là nhấn phím số 28; {ENTER} nhấn phím ENTER => trong dataload thể hiện là cột Key Stroke

Với các thông tin dạng data-dữ liệu như “Lan Phùng Van” thì không có “\” hay “{}” nghĩa là Dataload không thực hiện nhấn phím mà thực hiện dán (paste) thông tin dữ liệu vào trường cần nhập => trong dataload sẽ thể hiện là cột Data.

Tiếp theo tôi sẽ lấy 3 vị trí cần click chuột như hình bên dưới:

hướng dẫn sử dụng dataload

Để Dataload thực hiện 1 click chuột hay double click chuột vào một vị trí trong chương trình kế toán chúng ta sử dụng code:

  • *ML(x,y) => nghĩa là click chuột vào vị trí có tọa độ x,y (mouse click)
  • *DL(x,y) => nghĩa là double click chuột vào vị trí có tọa độ x,y (double click)

Để lấy được tọa độ (x,y) chúng ta làm như sau: Bạn mở chương trình dataload lên, nhập *ML( vào một ô bất kỳ => Dataload có thể hiện lên 1 bảng thông báo => nhấn OK để tắt thông báo => tiếp theo bạn hãy nhấn tổ hợp phí ALT+TAB để đi tới chương trình kế toán => thực hiện click chuột vào vị trí cần lấy tọa độ trên chương trình kế toán => quay lại Dataload bạn sẽ thấy tọa độ được hiển thị.

Xem thêm: ôn tập thi nghiệp vụ kế toán kho bạc 

hướng dẫn sử dụng dataload hướng dẫn sử dụng dataload

hướng dẫn sử dụng dataload

hướng dẫn sử dụng dataload

Với cách làm này tôi được 3 tọa độ đưa vào file excel như sau:

hướng dẫn sử dụng dataload

Cứ như thế tôi có 90 dòng thông tin nhập vào từ cột A đến cột H excel sẽ tự động sinh ra 90 dòng code phím cho tôi từ cột I đến cột X.

Sau khi nhập thông tin vào excel xong bạn hãy coppy khu vực code phím và dán vào DATALOAD (hoặc bôi đen và qua Dataload nhấn biểu tượng excel).

hướng dẫn sử dụng dataload hướng dẫn sử dụng dataload

Bước 3: Bắt đầu chạy DATALOAD để nhập liệu.

Chương trình kế toán phải đang được mở. Tại chương trình kế toán cần nhập liệu bạn đặt trỏ chuột vào trường dữ liệu cần nhập đầu tiên.

Để chạy dataload bạn nhấn phím mũi tên màu xanh trong DATALOAD=> Một bảng thông báo lựa chọn hiện lên. Tại dòng Main Grid bạn sẽ có 3 lựa chọn: ALL CELL => chạy tất cả các ô; SELECT CELLS => chạy các ô được chọn (bôi đen); THESE ROWS => chạy các dòng (tại 2 ô nhỏ điền vào dòng cần chạy ví dụ từ dòng 2 đến dòng 4) => nhấn OK để bắt đầu chạy (nếu có một thống báo nào khác hãy nhấn OK để bỏ qua)

Nhấn ESC trên bàn phím để dừng chạy DATALOAD khi gặp lỗi hoặc bạn không muốn chạy nữa.

 

hướng dẫn sử dụng dataload

(Ngoài ra trên DATALOAD có một nút REC để ghi lại toàn bộ thao tác trên bàn phím và màn hình để sinh ra các code giúp bạn dễ hơn trong việc viết các đoạn code :D)

Kết luận

Như vậy là Alo Mmo đã hướng dẫn bạn sử dụng chương trình DATALOAD thành công. Với vài code đơn giản, DATALOAD lại dễ sử dụng, hy vọng phần nào sẽ giúp công tác kế toán của bạn được thuận lợi hơn. Chúc bạn thành công. Nếu có khó khăn gì hãy để lại câu hỏi ở bên dưới nhé!

Lân Phùng, Admin của Blog Alo Mmo. Chuyên môn: Kế toán công. Sở thích, sở trường: Công nghệ thông tin, tự học thiết kế web, tự học Wordpress và code đơn giản, tự học affiliate...

Bình luận

%d bloggers like this: