Kiến thức chung

Trắc nghiệm Kế toán Kho bạc nhà nước+KSC 2019

Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ kế toán kho bạc nhà nước và nghiệp vụ kiểm soát chi kho bạc nhà nước phục vụ cho ôn tập thi nghiệp vụ ho bạc nhà nước năm 2019.

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án được trộn ngẫu nhiên trong bộ câu hỏi ôn tập thi nghiệp vụ kiểm soát chi và câu hỏi ôn tập nghiệp vụ kế toán kho bạc nhà nước.

Trường hợp Anh, Chị truy cập bằng điện thoại vui lòng kéo xuống cuối trang chọn chế độ “view on destop” để có thể làm được bài test

Anh, Chị có thể làm bài test nhiều lần để bao quát hết toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm KSC và câu trắc nghiệm kế toán kho bạc nhà nước.

[WpProQuiz 4]

đang cập nhật thêm số câu hỏi

[WpProQuiz 2]
đang cập nhật thêm số câu hỏi
[WpProQuiz 1]
[WpProQuiz 3]
đang cập nhật đáp án
Xem thêm: sử dụng dataload để nhập liệu hàng loạt

Lân Phùng, Admin của Blog Alo Mmo. Chuyên môn: Kế toán công. Sở thích, sở trường: Công nghệ thông tin, tự học thiết kế web, tự học Wordpress và code đơn giản, tự học affiliate...

Bình luận

%d bloggers like this: